Birgitta-bijeenkomsten: actuele en inspirerende onderwerpen in relatie met geloven en kerk zijn. Geworteld in Rosmalen en gedragen binnen de parochies HH. Maria en Johannes die in en rond 'het Bossche' zijn uitgeroepen. _______________________________________________________________________________________

maandag 10 juni 2019

Het programma voor het seizoen 2019 - 2020


24 september 2019
Eduard Nazarski, directeur Amnesty International Nederland spreekt in het kader van de Vredesweek. Het thema: ’Vrede verbindt over grenzen’, nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden.

Een avond in samenwerking met MOV-groep Rosmalen.

26 november 2019
Ds. Jan Riemersma, predikant, Rembrandt-kenner en auteur van het boek ‘Een glimp van de hemel’ -  Het geheim van Rembrandts geloof.
Rembrandt is gefascineerd door de Bijbelse verhalen en geeft doorkijkjes naar Gods Vrederijk in het schaduwspel van menselijke situaties.
  

14 januari 2020
Nikolaas Sintobin, Jezuïet.
Hoe kan je erachter komen wat God van je vraagt in je dagelijkse leven? Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïeten, vond hierop een antwoord vanuit zijn eigen ervaring als godszoeker in de drukte van de wereld.
Nikolaas Sintobin sj, zelf Jezuïet, doet het verhaal van deze spirituele zoektocht, die brandend actueel blijft.

18 februari 2020 

Vincent Blom, plebaan van de Sint Jan ’s-Hertogenbosch.
“Het is aan ons te bouwen aan een Kerk die hartelijk, gastvrij en open is. Een Kerk die verbindt. Een Kerk die menselijk is en diepgelovig tegelijk. In vertrouwen op Christus en in de kracht van de Heilige Geest”. Hoe doen we dat, samen in vertrouwen, bouwen aan onze geloofsgemeenschap?
 

 
31 maart 2020 Dr. Ria van den Brandt, onderzoeker in de vergelijkende godsdienstwetenschap aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen. Haar speciale deskundigheid betreft de Joodse Getuigenissen van de Tweede Wereldoorlog en de spiritualiteit daarvan. Met name is zij bekend met de getuigenis van Etty Hillesum. Daarover zal zij deze avond spreken.

vrijdag 15 maart 2019


Birgitta-bijeenkomst 9 april 2019

De laatste Birgitta-bijeenkomst van dit seizoen wordt verzorgd door Marc van Dijk, journalist en schrijver. 
 

Hij schreef een biografie over Huub Oosterhuis (1933) theoloog en dichter. Zijn invloed op de naoorlogse liturgievernieuwing in Nederland kan nauwelijks overschat worden. Met zijn gedichten, liederen en liturgische gebeden is hij van grote invloed op de omwenteling van Latijnse vieringen naar de vieringen in het Nederlands en daarmee de recente rooms-katholieke kerkgeschiedenis.
 
Huub Oosterhuis brak en breekt met kerkelijke tradities door op een moderne, humanistische manier vorm te geven aan de liturgie.