Birgitta-bijeenkomsten: actuele en inspirerende onderwerpen in relatie met geloven en kerk zijn. Geworteld in Rosmalen en gedragen binnen de parochies HH. Maria en Johannes die in en rond 'het Bossche' zijn uitgeroepen. _______________________________________________________________________________________

zaterdag 9 november 2019

Birgitta-Bijeenkomst 26 november 2019


In het Rembrandtjaar een lezing over de kunstenaar Rembrandt, door
ds. Jan Riemersma.
Zijn boek 'Een glimp van de hemel' onthult het geheim van Rembrandts geloof.
Jan Riemersma positioneert Rembrandt in de literaire en theologische context van zijn tijd.

Achter de natuur en de natuurlijke werkelijkheid zag Rembrandt iets van God oplichten. In zijn hele loopbaan was Rembrandt gefascineerd door de Bijbelse verhalen, waarin iets van dat bericht van de Overkant doorklinkt.
Rembrandt geeft geen systeem, geen dogmatiek, maar doorkijkjes naar Gods Vrederijk in het schaduwspel van menselijke situaties.
Op zoek naar schoonheid en spiritualiteit heeft Rembrandt ons juist nu veel te zeggen.

 

 

woensdag 28 augustus 2019

Birgitta-Bijeenkomst, 24 september 2019


Eduard Nazarski,
Directeur Amnesty International Nederland,
spreekt in het kader van de Vredesweek.
Het thema: ’Grensgevallen van de menselijke waardigheid’, nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden.

maandag 10 juni 2019

Het programma voor het seizoen 2019 - 2020


24 september 2019
Eduard Nazarski, directeur Amnesty International Nederland spreekt in het kader van de Vredesweek. Het thema: ’Vrede verbindt over grenzen’, nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden.

Een avond in samenwerking met MOV-groep Rosmalen.

26 november 2019
Ds. Jan Riemersma, predikant, Rembrandt-kenner en auteur van het boek ‘Een glimp van de hemel’ -  Het geheim van Rembrandts geloof.
Rembrandt is gefascineerd door de Bijbelse verhalen en geeft doorkijkjes naar Gods Vrederijk in het schaduwspel van menselijke situaties.
  

14 januari 2020
Nikolaas Sintobin, Jezuïet.
Hoe kan je erachter komen wat God van je vraagt in je dagelijkse leven? Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïeten, vond hierop een antwoord vanuit zijn eigen ervaring als godszoeker in de drukte van de wereld.
Nikolaas Sintobin sj, zelf Jezuïet, doet het verhaal van deze spirituele zoektocht, die brandend actueel blijft.

18 februari 2020 

Vincent Blom, plebaan van de Sint Jan ’s-Hertogenbosch.
“Het is aan ons te bouwen aan een Kerk die hartelijk, gastvrij en open is. Een Kerk die verbindt. Een Kerk die menselijk is en diepgelovig tegelijk. In vertrouwen op Christus en in de kracht van de Heilige Geest”. Hoe doen we dat, samen in vertrouwen, bouwen aan onze geloofsgemeenschap?
 

 
31 maart 2020 Dr. Ria van den Brandt, onderzoeker in de vergelijkende godsdienstwetenschap aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen. Haar speciale deskundigheid betreft de Joodse Getuigenissen van de Tweede Wereldoorlog en de spiritualiteit daarvan. Met name is zij bekend met de getuigenis van Etty Hillesum. Daarover zal zij deze avond spreken.