Birgitta-bijeenkomsten: actuele en inspirerende onderwerpen in relatie met geloven en kerk zijn. Geworteld in Rosmalen en gedragen binnen de parochies HH. Maria en Johannes die in en rond 'het Bossche' zijn uitgeroepen. _______________________________________________________________________________________

vrijdag 29 mei 2020Programma Birgitta-bijeenkomsten 2020 - 2021

Wij hopen in september weer te kunnen starten met een nieuwe serie sprekers. Juist in deze coranatijd kunnen zij ons bemoedigen en inspiratie geven.

We blijven nauwlettend de adviezen/richtlijnen volgen van het RIVM en de parochie.
We zullen u te zijner tijd informeren over eventuele aanpassingen die van belang kunnen zijn voor de bijeenkomsten.

Een goede zomerperiode wensen wij u toe, maar vooral wensen wij u en uw naasten gezondheid en alle goeds!

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Birgitta-bijeenkomsten


22 september 2020
Dr. Llewellyn Bogaers, o.a. Cultuurhistoricus,
directeur Levend Verleden Nu en schrijver.
‘Wat is Vrede? Welke verhalen en ervaringen hebben ons gevoed? Wat heeft de geschiedenis hierover te zeggen? Wat zijn historisch fenomenen die scheidslijnen gecreëerd hebben? Hoe kunnen wij die muren slechten door voor een ander perspectief te kiezen, door naast te vertellen ook te luisteren…’
Een avond - in het kader van de Vredesweek -  georganiseerd in samenwerking met MOV-groep Rosmalen.


17 november 2020 (verschoven van 31 maart 2020)
Dr. Ria van den Brandt, o.a. onderzoeker in de godsdienstwetenschap aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Ria van den Brandt haar speciale deskundigheid betreft de Joodse Getuigenissen van de Tweede Wereldoorlog, met name die van Etty Hillesum en hier spreekt zij deze avond over.


Januari 2021
Spreker is nog niet bekend.


23 februari 2021
Joke Litjens, o.a. werkzaam geweest bij mediapastoraat RKK/KRO en Werkplaats voor de Ziel heeft opgezet.
‘Mensen die willen werken aan hun ziel hoeven niet allemaal af te reizen naar Santiago de Compostella, Israël of Rome’.


23 maart 2021
Hans Alderliesten, o.a. adviseur bij maatschappelijk kennisinstituut, publiceert en spreekt over Augustinus.
‘Augustinus voor mensen van nu: Wij zijn de tijden’.         
Zoals wij zijn, zo zijn de tijden…zondag 8 maart 2020

Birgitta-bijeenkomst 31 maart 2020

De levenskunst van Etty Hillesum
Dr. Ria van den Brandt zal deze avond verzorgen; 
zij is onderzoeker in de vergelijkende godsdienstwetenschap 
aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 
Haar speciale deskundigheid betreft de Joodse Getuigenissen van de Tweede Wereldoorlog. 
Een leidende vraag voor haar is: 
Wat gebeurt er met iemands levensovertuiging als hij/zij in een diepe crisis komt? 


Eén van die joodse getuigenissen is die van Etty Hillesum, in Auschwitz vermoord in november 1943. 
Dr. Ria van den Brandt is expert in de nagelaten geschriften van Etty Hillesum. Zij zal haar lezing toespitsen op de nagelaten getuigenissen van deze bijzondere joodse vrouw.


dinsdag 21 januari 2020

Birgitta-bijeenkomst 18 februari 2020


Ad de Keyzer is theoloog en wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut.
Ad de Keyzer is ook musicus en componist. 
In deze hoedanigheid werkt hij samen met 
Kees Waaijman (karmeliet) aan het langlopende project om de psalmen opnieuw te vertalen en op muziek te zetten met het oog op de liturgische praktijk. 
Zij gaan terug naar de oorspronkelijke Hebreeuwse teksten van de psalmen. Dhr. Waaijman zorgt voor de vertaling, dhr. de Keyzer componeert. Dit project is inmiddels hun levenswerk dat steeds nieuwe uitgaven oplevert. Uiteindelijk vormen deze uitgaven de basis voor een nieuwe vorm van Getijdengebed. 


dinsdag 31 december 2019

14 januari 2020 Birgitta-bijeenkomst


Op de Birgitta-bijkomst van dinsdag 14 januari 2020 spreekt Nikolaas Sintobin. Hij schreef diverse boeken, zoals: Leven met Ignatius, Wat deed God voor Hij de wereld schiep?, Eindeloos geduldige liefde, Het verhaal van de pelgrim en het boek: Jezuïeten grappen. Tijdens de lezing gaat Nikolaas Sintobin o.a. in op de volgende vraag: Hoe kan je erachter komen wat God van je vraagt in je dagelijkse leven? Hij beantwoordt deze vraag vanuit het perspectief van Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïeten, die hierop een antwoord vond vanuit zijn eigen ervaring als godszoeker in de drukte van de wereld. 
Nikolaas Sintobin sj, zelf Jezuïet, doet het verhaal van deze spirituele zoektocht, die brandend actueel blijft.

Daarnaast heeft hij zich voor de lezing laten inspireren door een recente uitspraak van Paus Franciscus: "Een van de zaken die de Kerk vandaag het meest nodig heeft is onderscheiden.”  In zijn voordracht zal pater jezuïet Nikolaas Sintobin sj uitleggen wat nu precies de onderscheiding van de geesten is en, vooral, hoe je dat ook zelf kan doen. Pater Nikolaas zal dit doen door te vertellen hoe Ignatius van Loyola, stichter van de jezuïeten, zelf de onderscheiding van de geesten in zijn eigen leven heeft ontdekt en vervolgens ook heeft toegepast. 

In zijn boek: “Jezuïeten grappen”: vertrekt pater Nikolaas vanuit de humor, om zo kort en krachtig de jezuïetenspiritualiteit uit te leggen. In “Leven met Ignatius” geeft hij een bondige samenvatting van het geheel van die spiritualiteit.