Birgitta-bijeenkomsten: actuele en inspirerende onderwerpen in relatie met geloven en kerk zijn. Geworteld in Rosmalen en gedragen binnen de parochies HH. Maria en Johannes die in en rond 'het Bossche' zijn uitgeroepen. _______________________________________________________________________________________

donderdag 1 september 2005

Seizoen 2005-2006

Dhr. Dennis Özkanli, voorzitter van de Turkse moskee in 's-Hertogenbosch
De Islam

Mw. drs. Ellen Kleinpenning, theoloog vormingscentrum bisdom van 's-Hertogenbosch
Bezinning op het sacrament van de Eucharistie.
Acrabas en de leerlingen van Emmaüs

Prof. dr. Wil Derkse
Een levensregel voor beginners - Benedictijnse spiritualiteit voor  het dagelijkse leven

Mgr. dr. W. Eijk, bisschop van bisdom Groningen en referent in de Nederlandse bisschoppenconferentie voor ethische kwesties
Ethische kwesties en de visie van de Katholieke kerk