Birgitta-bijeenkomsten: actuele en inspirerende onderwerpen in relatie met geloven en kerk zijn. Geworteld in Rosmalen en gedragen binnen de parochies HH. Maria en Johannes die in en rond 'het Bossche' zijn uitgeroepen. _______________________________________________________________________________________

dinsdag 28 oktober 2008

Patrick Chatelion Counet: Bernadette vanuit haar brieven

Dinsdag 28 oktober 2008 - 20.00 uur

(Parochiezaal Laurentiuskerk)

De heer Patrick Chatelion Counet

Exegeet Nieuwe Testament, auteur van diverse boeken, waaronder het boek ‘Brieven van Bernadette’

Bernadette vanuit haar brieven’

Bernadette Soubirous schreef vanuit Lourdes en Nevers vele brieven aan familieleden en kerkelijkleiders. Deze brieven geven een intiem en ontroerend beeld van de familieverhoudingen en tonen ons de bijzondere trekken van Bernadette’s karakter.

Patrick Chatelion Counet heeft de brieven van Bernadette vertaald en becommentarieerd. Bij zijn promotie verdedigde hij een stelling over de verschijning in Lourdes. ‘Het verbaasde me dat je door je twijfel heen kunt geloven. Dat je iets met zekerheid weet, zonder te kunnen vertellen wat’.

Chatelion Counet is een boeiend spreker, hij spreekt van binnenuit. Hij is geraakt door Bernadette en zal dat graag op u overbrengen.