Birgitta-bijeenkomsten: actuele en inspirerende onderwerpen in relatie met geloven en kerk zijn. Geworteld in Rosmalen en gedragen binnen de parochies HH. Maria en Johannes die in en rond 'het Bossche' zijn uitgeroepen. _______________________________________________________________________________________

dinsdag 18 november 2008

Ton van der Gulik: Karmelieten blijven - let maar op!

Dinsdag 18 november 2008 - 20.00 uur

(Parochiezaal Laurentiuskerk)

Pater Ton van der Gulik, O.Carm.
Pastoor H. Birgitta parochie te Rosmalen‘Karmelieten blijven - let maar op!’


De Karmel is een orde zonder fa├žade, ze hebben geen stichter of boegbeeld.

De Karmelregel biedt een model van religieus leven, het is niet alleen een kloosterregel, maar inspireert ook gewone christenen.
De Karmelregel haakt aan bij het leven van alledag. Karmelitaans leven is leven in Gods tegenwoordigheid.

De lekenbeweging bij de Karmel groeit, er is een nieuw klooster gebouwd, het is een moderne communiteit, maatschappij betrokken en God gericht.

Wat is dit, hoe komt dit?
Onze nieuwe pastoor legt uit. Een persoonlijk verhaal dat vertrouwen in de toekomst schept. Komt allen!