Birgitta-bijeenkomsten: actuele en inspirerende onderwerpen in relatie met geloven en kerk zijn. Geworteld in Rosmalen en gedragen binnen de parochies HH. Maria en Johannes die in en rond 'het Bossche' zijn uitgeroepen. _______________________________________________________________________________________

dinsdag 10 november 2009

Désirée Krikhaar: Inleiding in de ikonenkunst

Dinsdag 10 november 2009 - 20.00 uur
Parochiezaal Laurentiuskerk

Mevrouw Désirée Krikhaar
Specialist in Byzantijnse en oosters-orthodoxe kunst en auteur van smaakmakende boekwerken

Inleiding in de ikonenkunst

Met een hedendaagse aanpak maakt drs. Désirée Krikhaar ons duidelijk dat ikonen niet slechts beelden zijn van Christus, van de Moeder Gods, van heiligen en feesten maar de waarachtige aanwezigheid van die heiligen.
Daarom leeft men ook met ikonen, niet alleen in de kerk, ook thuis.
Ze zijn niet tot het paneel beperkt, ook andere materialen - mits door God gegeven - worden gebruikt om de voorgeschreven iconografieën gestalte te geven.
Hoewel de bron voor de ikonenkunst dezelfde is, blijkt iedere streek een eigen invulling aan de voorschriften te geven. Eigen interpretaties van de makers - letterlijk de schrijvers - van ikonen worden onderscheiden.

Kortom, een boeiende en leerzame avond.

dinsdag 6 oktober 2009

Ton Baeten: Het nieuwe ouder worden

Dinsdag 6 oktober 2009 - 20.00 uur
Parochiezaal Laurentiuskerk

De heer Ton Baeten
Norbertijn en emeritus-abt van de Abdij van Berne te Heeswijk-Dinther

Het nieuwe ouder worden
Een bevlogen spreker die eerder de mensen in Rosmalen heeft weten te raken met zijn warme benadering.

Nu een boeiende lezing waarin de oproep om te komen tot een visie op goed ouder worden temidden van de actuele tegenstelling: massaal maatschappelijk afgeschreven, maar biologisch nog lang niet oud.

De maatschappelijk actieve senior als pionier die, gewapend met geloofsinzicht, vriendschap en dienstbaarheid, paden bereidt naar een nieuwe plaats voor ouderen.

dinsdag 17 maart 2009

Cor van den Brand: Ervaringen van 50 jaar missionaris zijn in Afrika en in Nederland voor Afrika

Dinsdag 17 maart 2009 - 20.00 uur
(Parochiezaal Laurentiuskerk)

Pater Cor van den Brand,

Missionaris van Afrika/Witte Pater‘Ervaringen van 50 jaar missionaris zijn in Afrika en in Nederland voor Afrika’

In een halve eeuw van het tijdperk van “onze“ koloniën en ”onze“ missiegebieden naar onafhankelijke landen en onafhankelijke Afrikaanse kerken. Van wat wij willen naar wat zij willen.
Hoe hebben de kerk en de missionarissen hierop ingespeeld?
Hoe gaan de westerse landen er mee om?
Wat doet globalisering?
Wat betekent het huidige werk van een groep oud Afrika-missionarissen samen met ‘de Graal‘ en CMC-Mensen-met een-Missie en deelname hieraan in Nederland?
Hoe verloopt het informatie en lobbywerk van het AFRIKA-EUROPA NETWERK, en wat heeft dit van doen met missie?

Kortom, een avond waar we niet omheen kunnen.

dinsdag 20 januari 2009

Ton Crijnen: Titus Brandsma een man met twee gezichten

Dinsdag 20 januari 2009 - 20.00 uur
(Parochiezaal Laurentiuskerk)

De heer Ton Crijnen
Historicus en oud-redacteur van respectievelijk
De Tijd en Trouw

 ‘Titus Brandsma een man met twee gezichten’
Karmeliet Titus Brandsma (1881-1942) was geleerde, publicist en Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij werd in 1985 zaligverklaard door paus Johannes Paulus II.

Ton Crijnen wil door een andere kijk op het bronnenmateriaal van Titus Brandsma èn op basis van nieuwe documentatie in zijn boek en met zijn lezing afrekenen met de misvattingen van levensbeschrijvingen over ‘Pater Titus’, deze hebben het beeld te lang vertroebeld. Het is een mens van vlees en bloed die ons juist daardoor aanspreekt en de moderne tijd verrassende dingen te zeggen heeft.

Een frisse kijk die u zal verrijken in het nieuwe jaar.

Het nieuwe boek van Ton Crijnen, ‘Titus Brandsma een man met twee gezichten’, verschijnt november 2008.