Birgitta-bijeenkomsten: actuele en inspirerende onderwerpen in relatie met geloven en kerk zijn. Geworteld in Rosmalen en gedragen binnen de parochies HH. Maria en Johannes die in en rond 'het Bossche' zijn uitgeroepen. _______________________________________________________________________________________

dinsdag 6 oktober 2009

Ton Baeten: Het nieuwe ouder worden

Dinsdag 6 oktober 2009 - 20.00 uur
Parochiezaal Laurentiuskerk

De heer Ton Baeten
Norbertijn en emeritus-abt van de Abdij van Berne te Heeswijk-Dinther

Het nieuwe ouder worden
Een bevlogen spreker die eerder de mensen in Rosmalen heeft weten te raken met zijn warme benadering.

Nu een boeiende lezing waarin de oproep om te komen tot een visie op goed ouder worden temidden van de actuele tegenstelling: massaal maatschappelijk afgeschreven, maar biologisch nog lang niet oud.

De maatschappelijk actieve senior als pionier die, gewapend met geloofsinzicht, vriendschap en dienstbaarheid, paden bereidt naar een nieuwe plaats voor ouderen.