Birgitta-bijeenkomsten: actuele en inspirerende onderwerpen in relatie met geloven en kerk zijn. Geworteld in Rosmalen en gedragen binnen de parochies HH. Maria en Johannes die in en rond 'het Bossche' zijn uitgeroepen. _______________________________________________________________________________________

dinsdag 20 april 2010

Joost Jansen: Onderweg met Birgitta

Dinsdag 20 april 2010 - 20.00 uur
Parochiezaal Laurentiuskerk

De heer Joost Jansen
Norbertijn van de Abdij van Berne
te Heeswijk-Dinther

Onderweg met Birgitta
De heilige Birgitta heeft veel gereisd.
Lijfelijk naar onder meer het Heilig Land en Rome, geestelijk in haar visioenen.

Pater en pastoor Joost Jansen is met Birgitta op weg gegaan. Op de fiets heeft hij haar gezocht in Vadstena en op andere plekken in Zweden.
In zijn bezinning heeft hij onderweg gezocht naar de boodschap van Birgitta voor onze tijd.
Hij wil u graag op deze avond meenemen op zijn ontdekkingstocht.

Een avond die de moeite waard is en onze patroonheilige dichterbij brengt!

woensdag 24 februari 2010

Andries Knevel: Geloven in de 21e eeuw……..

Woensdag 24 februari 2010 - 20.00 uur
Parochiezaal Laurentiuskerk

De heer Andries Knevel
Theoloog, schrijver, presentator en voormalig programmadirecteur van de Evangelische Omroep

Geloven in de 21e eeuw……..
Hoe doe je dat, wat voor vragen en dilemma's komen er op ons af in de huidige samenleving en hoe sta je hier als christen tussen in?

De heer Knevel, bekend als  presentator van de talkshow Het Elfde Uur en het actualiteiten-programma Knevel & Van de Brink, zal ons op een open wijze deelgenoot maken van zijn zienswijzen en daarbij ingaan op suggesties.

Door die samenspraak belooft het een avond te worden met een mooie nagalm.


dinsdag 19 januari 2010

Henk van Tilburg: Jij bent mijn getuige

Dinsdag 19 januari 2010 - 20.00 uur
Parochiezaal Laurentiuskerk

De heer Henk van Tilburg
Emeritus-predikant van de Protestantse kerk
van ’s-Hertogenbosch

Jij bent mijn getuige
Het thema van ‘de week van gebed voor de eenheid van de Christenen’.

Getuige met de daad vanuit een oecumenische visie en niet alleen vanuit de eigen kerk, maar waar mogelijk interreligieus.
Dominee Van Tilburg heeft een praktisch verhaal en is een gedreven spreker en heel betrokken bij zijn medemens, o.a.  in het project voor dak- en thuislozen en de interkerkelijke contactgroep Kerk en Minima.

Projecten dichtbij huis, waarvan we de impact dus kunnen voelen.