Birgitta-bijeenkomsten: actuele en inspirerende onderwerpen in relatie met geloven en kerk zijn. Geworteld in Rosmalen en gedragen binnen de parochies HH. Maria en Johannes die in en rond 'het Bossche' zijn uitgeroepen. _______________________________________________________________________________________

dinsdag 22 maart 2011

Flinke opkomst bij Antoine Bodar


Met de verwachte flair van Antoine Bodar hebben we genoten van dit inspirerend samenzijn. Fijn om je door wakkere geesten perspectief te laten geven.

Enkele elementen uit Opmerkingen naar aanleiding van Antoine Bodar in Rosmalen door een bezoeker. Gepubliceerd in overleg met de schrijver.

De dienaren van de kerk vertonen veel tekortkomingen en zij zijn daar extra kwetsbaar voor i.v.m. het feit dat de kerk de moraal bepaalt. Als het politieke nieuws van de dag is geluwd komt er ongetwijfeld weer een volgende zaak naar boven. …….
Algemeen bestaat sinds de verlichting bij bepaalde groepen in de samenleving de indruk dat de godsdienst een aflopende zaak en een samenleving die gericht is op God een doodlopende weg gaat, maar dat is naar de mening van B. niet het geval: de kerk heeft toekomst…..
Wij moeten ons niet teveel ergeren aan de personen in de kerk, want zij die de mis opdragen, doen er uiteindelijk niet toe: het gaat om de directe relatie tussen God en ons. Juist het feit dat vergeving geven en ontvangen een belangrijk deel is van het christelijk geloof is bepalend voor de ontwikkeling van ons werelddeel.
Waarom is het heerlijk om katholiek te zijn? Bodar zegt: Omdat je deel uitmaakt van een wereldkerk; omdat je een geloof krijgt dat prachtige vormen en kunsten om zich heen heeft ontwikkeld in kerk, objecten en cultuur en omdat je er troost in kan vinden. Bovendien weet je je opgenomen in een continu√Įteit van eeuwen. Het (her)vinden van deze relatie met het eeuwige is een groot goed. Ook Maria als middelaar noemt hij als positief puntje; hij stelt dat het jammer is dat andere christelijke kerken haar niet die plaats geven. Tenslotte noemt hij de humor van de Brabantse en Limburgse katholieken als reden en dat ze kunnen feesten…..
Het verhaal van Bodar lag op een hoog abstractieniveau en is vermoedelijk over veel hoofden heen gegaan.

Geen opmerkingen: