Birgitta-bijeenkomsten: actuele en inspirerende onderwerpen in relatie met geloven en kerk zijn. Geworteld in Rosmalen en gedragen binnen de parochies HH. Maria en Johannes die in en rond 'het Bossche' zijn uitgeroepen. _______________________________________________________________________________________

donderdag 11 oktober 2012 Birgitta-bijeenkomst door Dr. Ton Duffhues
 
‘Inspiratie voor een duurzame samenleving’

Dinsdag 6 november, 20.00 uur, Laurentiuszaal, Oude Baan 1, 5242 HT Rosmalen
(ingang bij de toren), toegang gratis.

Te midden van alle maatschappelijke discussies over een duurzame samenleving, ligt de bal toch elke keer weer voor onze eigen voeten. Hoe bepalen wij zelf onze koers, hoe nemen wij onze persoonlijke verantwoordelijkheid? Maar vooral: wat is ons houvast, waar vinden we de inspiratie om op een ontspannen manier met deze vragen om te gaan?

Ons collectieve geheugen en onze gezamenlijke bronnen bieden aanknopingspunten genoeg. Denk aan de wijsheid die de eeuwen door te vinden is bij mensen die dagelijks omgaan met aarde en natuur, denk aan onze joods-christelijke traditie, die vol is van verwijzingen naar het omgaan met de natuur.

Onze gids deze avond is Dr. Ton Duffhues. Hij is coördinator Landbouw en Samenleving bij de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie. Hij geeft, samen met anderen, vorm aan het Atelier ‘Waarden van het land’. Het boek ‘Boerenwijsheid’ schreef hij samen met de monnik Anselm Grün.

Gezien het onderwerp zal er voldoende ruimte zijn voor een gedachtewisseling.

Werkgroep Birgitta-bijeenkomsten

Info: birgittabijeenkomsten.blogspot.com  en  073-5211053