Birgitta-bijeenkomsten: actuele en inspirerende onderwerpen in relatie met geloven en kerk zijn. Geworteld in Rosmalen en gedragen binnen de parochies HH. Maria en Johannes die in en rond 'het Bossche' zijn uitgeroepen. _______________________________________________________________________________________

maandag 22 december 2014

Birgitta bijeenkomst, 20 januari 2015

Door Stijn Fens

“Paus Franciscus en de kerk in West-Europa”

Paus Franciscus heeft onmiskenbaar een nieuwe wind doen waaien door het Vaticaan. De vraag is of onder zijn leiding de Rooms-Katholieke Kerk, onder andere in West-Europa, een nieuwe fase zal ingaan en meer aansluiting zal vinden bij de samenleving van vandaag.


Stijn Fens (1966) is de aangewezen persoon om deze vraag voor ons te beantwoorden. Hij studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam in Europese Studies.

Daarna werkte hij als journalist en redacteur mee aan verschillende programma’s, zoals RKK, Kruispunt, Tussen Hemel en Aarde en Soeterbeeck.

Sinds 2010 is hij ook verslaggever voor Brandpunt.

Rome en het Vaticaan kennen nauwelijks geheimen voor hem; vooral sinds zijn rol als verslaggever rond het overlijden van Johannes Paulus II en het daaropvolgende conclaaf. Hij schrijft regelmatig in Trouw. Een bekend boek van hem is “Vaticani√ę. De geheimen van de paus” (2010). Stijn Fens kon door priv√© omstandig heden niet aanwezig zijn. Hij heeft voor een vervangende spreker gezorgd: 
Christian van der Heijden .

Christian van der Heijden werkt bij de KRO en verzorgt onder andere de website RKK.nl. Hij heeft vaak samengewerkt met Stijn Fens, onder andere tijdens twee conclaven. Hij is auteur van een boek over paus Franciscus. Een twee boek van zijn hand over deze paus verschijnt komende maart

maandag 27 oktober 2014

Birgitta Bijeenkomst 18 november 2014

Thema: De kracht van franciscaanse waarden en leiderschap in kerk en samenleving.


Spreekster is Brigitte van Baren, zei schreef het boek: Kracht van compassie.Dat Franciscus van Assisi , bijna 800 jaar na zijn dood, nog altijd van grote invloed is op onze huidige wereldleiders mag blijken uit het feit dat de huidige Paus zich nadrukkelijk laat inspireren door deze mysticus. Niet voor niets koos hij de naam Franciscus op het moment dat hij tot Paus werd verkozen.  Liefde, eenvoud en compassie zijn belangrijke waarden die Franciscus voorleefde en waardoor ook deze paus zich wil laten leiden. 

Franciscus van Assisi (1181/82 – 1226) was een inspirerende en vernieuwende leider. Met liefde en compassie leidde hij zijn broederschap in uiterste eenvoud. Deze mysticus toonde hoeveel kracht er in zachte waarden schuilt. In Kracht van compassie vraagt Brigitte van Baren zich af in welke mate de waarden van Franciscus  ons nu nog kunnen inspireren. Kan de mystiek onze manier van leidinggeven veranderen? Kan Franciscus ons helpen om de huidige  wereldproblematiek aan te pakken? Hoewel onze samenleving sterk verschilt van die waarin Franciscus leefde, blijken zijn waarden nog steeds zinvol te zijn voor de leiders van nu.

Brigitte van Baren verzorgt al meer dan 20 jaar leiderschapstrainingen voor bedrijven en grote organisaties. In het boek geeft ze veel praktische aanwijzingen waarmee ze laat zien dat de franciscaanse waarden, ook na zoveel eeuwen, heel goed in de huidige werkomgeving kunnen worden toegepast.
 

zaterdag 27 september 2014

Birgitta Bijeenkomst 14 oktober 2014 

Pieter Kohnen is voorzitter verbond Katholieke Maatschappelijke organisaties en bestuurslid van parochie H. Johannes Evangelist


Pieter Kohnen ( 1971) zal op 14 oktober een lezing verzorgen met het thema: De samenleving kan niet zonder geloof! 

Vragen die mensen zich regelmatig stellen, alleen, maar ook als groep, organisatie of bedrijf zijn: Wat is mijn plaats in de samenleving? Waar liggen de grenzen van mijn vrijheid? Wat is een goede samenleving? Hoe werken we naar een oplossing voor de economische crisis? Waarom kunnen we ons niet achter onze landsgrenzen opsluiten en de rest van de wereld negeren? De vragen zijn niet nieuw. De antwoorden zijn iedere keer weer anders omdat mensen, plaats en tijd veranderen. In de katholieke traditie kreeg het zoeken naar antwoorden op deze vragen een eigen naam: het Katholiek Sociaal Denken.

Veel maatschappelijke organisaties zijn ooit begonnen door katholieken die vanuit hun geloof een concreet antwoord wilden bieden op een maatschappelijk probleem. Van daaruit zoeken zij wegen om de het sociaal denken om te zetten in concreet handelen: menselijke waardigheid en solidariteit. Pieter Kohnen is directeur van het VKMO – Katholiek Netwerk, hij spreekt deze avond over de uitdagingen en de kansen die het katholiek sociaal denken ons aanreikt.


U bent van harte welkom op 14 oktober in de Laurentiuskerk, Oude Baan 1,  te Rosmalen, ingang onder de toren. Aanvang 20:00 uur.


zondag 7 september 2014

Programma Birgitta Bijeenkomsten 2014 - 2015


Birgitta Bijeenkomst 23 september 2014


MOV-groep Rosmalen nodigt Jan Gruiters, directeur PAX uit in het kader van de Vredesweek.

Hem is gevraagd om in de Vredesweek (20 tot 28 september) naar Rosmalen te komen om te vertellen over het werk van zijn organisatie. Hij komt graag, laat hij weten. Het motto van de Vredesweek van dit jaar is: “Wapen je met vrede.” Hoe doe je dat? En dan de vraag, steeds weer: Waarom doen jullie niks?
De heer Gruiters zal vooral ingaan op de actuele situatie in de wereld en dan met name wat dit betekent voor het vredeswerk. Titel zou kunnen zijn: ‘De toestand in de wereld en de uitdagingen voor de vredesbeweging’. Verder zal er veel ruimte zijn voor het stellen van vragen en het gezamenlijke gesprek.