Birgitta-bijeenkomsten: actuele en inspirerende onderwerpen in relatie met geloven en kerk zijn. Geworteld in Rosmalen en gedragen binnen de parochies HH. Maria en Johannes die in en rond 'het Bossche' zijn uitgeroepen. _______________________________________________________________________________________

zaterdag 27 september 2014

Birgitta Bijeenkomst 14 oktober 2014 

Pieter Kohnen is voorzitter verbond Katholieke Maatschappelijke organisaties en bestuurslid van parochie H. Johannes Evangelist


Pieter Kohnen ( 1971) zal op 14 oktober een lezing verzorgen met het thema: De samenleving kan niet zonder geloof! 

Vragen die mensen zich regelmatig stellen, alleen, maar ook als groep, organisatie of bedrijf zijn: Wat is mijn plaats in de samenleving? Waar liggen de grenzen van mijn vrijheid? Wat is een goede samenleving? Hoe werken we naar een oplossing voor de economische crisis? Waarom kunnen we ons niet achter onze landsgrenzen opsluiten en de rest van de wereld negeren? De vragen zijn niet nieuw. De antwoorden zijn iedere keer weer anders omdat mensen, plaats en tijd veranderen. In de katholieke traditie kreeg het zoeken naar antwoorden op deze vragen een eigen naam: het Katholiek Sociaal Denken.

Veel maatschappelijke organisaties zijn ooit begonnen door katholieken die vanuit hun geloof een concreet antwoord wilden bieden op een maatschappelijk probleem. Van daaruit zoeken zij wegen om de het sociaal denken om te zetten in concreet handelen: menselijke waardigheid en solidariteit. Pieter Kohnen is directeur van het VKMO – Katholiek Netwerk, hij spreekt deze avond over de uitdagingen en de kansen die het katholiek sociaal denken ons aanreikt.


U bent van harte welkom op 14 oktober in de Laurentiuskerk, Oude Baan 1,  te Rosmalen, ingang onder de toren. Aanvang 20:00 uur.


zondag 7 september 2014

Programma Birgitta Bijeenkomsten 2014 - 2015


Birgitta Bijeenkomst 23 september 2014


MOV-groep Rosmalen nodigt Jan Gruiters, directeur PAX uit in het kader van de Vredesweek.

Hem is gevraagd om in de Vredesweek (20 tot 28 september) naar Rosmalen te komen om te vertellen over het werk van zijn organisatie. Hij komt graag, laat hij weten. Het motto van de Vredesweek van dit jaar is: “Wapen je met vrede.” Hoe doe je dat? En dan de vraag, steeds weer: Waarom doen jullie niks?
De heer Gruiters zal vooral ingaan op de actuele situatie in de wereld en dan met name wat dit betekent voor het vredeswerk. Titel zou kunnen zijn: ‘De toestand in de wereld en de uitdagingen voor de vredesbeweging’. Verder zal er veel ruimte zijn voor het stellen van vragen en het gezamenlijke gesprek.