Birgitta-bijeenkomsten: actuele en inspirerende onderwerpen in relatie met geloven en kerk zijn. Geworteld in Rosmalen en gedragen binnen de parochies HH. Maria en Johannes die in en rond 'het Bossche' zijn uitgeroepen. _______________________________________________________________________________________

vrijdag 11 september 2015


22 september 2015 wordt in het kader van de Vredesweek een lezing gehouden in samenwerking met de MOV-groep Rosmalen . Aanvang 20:00 uur.
Het thema deze avond is: Omgang tussen Islam en christenen

De gewelddadige strijd van Islamitische Staat (IS) tegen christenen in Irak en Syrië maakt dat er momenteel veel aandacht is voor het Midden-Oosten. Christenen worden vooral in islamitische landen vervolgd. Maar wat zegt de islam zélf over omgang met christenen? En hoe moeten we verder gaan? Kerk in Nood steunt de dialoog tussen christenen en moslims in diverse landen en kent de uitdagingen... of is er sprake van echte dreiging? 

Bij Kerk in Nood kent men de persoonlijke verhalen van mensen die moesten vluchten, van priesters en bisschoppen die vermoord zijn. Ook is deze organisatie bekend met de ontwikkelingen en achtergronden. Een aanrader voor wie wil weten hoe het echt zit…
Dennis Peters van Kerk in Nood zal deze lezing verzorgen.