Birgitta-bijeenkomsten: actuele en inspirerende onderwerpen in relatie met geloven en kerk zijn. Geworteld in Rosmalen en gedragen binnen de parochies HH. Maria en Johannes die in en rond 'het Bossche' zijn uitgeroepen. _______________________________________________________________________________________

zaterdag 12 maart 2016

Birgittabijeenkomst dinsdag 5 april 2016

​Wouter Prins, conservator van het Museum voor Religieuze Kunst in Uden, spreekt over de aandacht voor het religieuze erfgoed en de toekomst van het museum. Nu er meer kerken noodgedwongen hun deuren moeten sluiten moet er steeds vaker voor religieuze kunstvoorwerpen een plaats gevonden worden. Vaak komt het dan in onze regio terecht in het Museum voor Religieuze Kunst in Uden. Het museum wil zich echter herpositioneren en meer ruimte maken voor hedendaagse religieuze kunst. Daarom is een start gemaakt met het traject: "Van kerk naar museum en van museum naar kerk."  In dit kader is het hoogaltaar van de kapel “de Ruwenberg” gemaakt in 1902 in Sint Michielsgestel, nu geschonken aan de Lambertuskerk in Rosmalen. Wouter Prins zal uitleg geven over dit altaar en vertellen over de nieuwe weg die het museum opgaat.