Birgitta-bijeenkomsten: actuele en inspirerende onderwerpen in relatie met geloven en kerk zijn. Geworteld in Rosmalen en gedragen binnen de parochies HH. Maria en Johannes die in en rond 'het Bossche' zijn uitgeroepen. _______________________________________________________________________________________

zondag 4 september 2016

Programma Birgitta-bijeenkomsten 2016 - 201720 september 2016 - 20.00 uur
Ir. Edwin Ruigrok (PAX), spreekt in het
kader van de vredesweek.
Samenhang tussen religie en samenleving
en over de hedendaagse actualiteit.
De avond wordt georganiseerd in samenwerking met de MOV-groep Rosmalen.8 november 2016 - 20.00 uur
Br. Thomas Quartier (Willibrordsabdij), komt opnieuw een avond verzorgen. Hij spreekt over zijn boek: Benedictijnse spiritualiteit in de huidige tijd.17 januari 2017 - 20.00 uur
Drs. Kees van Dooren, kunsthistoricus,
spreekt aan de hand van schilderwerken over Christus en Franciscus.  


 

7 maart 2017 - 20.00 uur  
Mgr. dr. Gerard de Korte, sinds 14 mei 2016 bisschop van het Bisdom ’s-Hertogenbosch.
Het onderwerp is nog niet bekend. 
4 april 2017 - 20.00 uur
Huub Schumacher, theoloog, priester,
spreekt over zijn boek:
‘God wat ben je veranderd…!’
 


Birgitta-bijeenkomst 20 september 2016


Edwin Ruigrok spreekt in het kader van de Vredesweek over Religie en Samenleving.


Edwin Ruigrok is geestelijk verzorger en werkt sinds 2003 voor PAX als identiteitsmedewerker. Hij onderhoudt contacten met de Wereldraad van Kerken en andere christelijke vredesorganisaties. Hij woonde en werkte van 1989 tot 2007 in Afrika en Azië na een studie aan de landbouwuniversiteit. Hij ontwikkelde Vredesvluchten, waarmee je vredesactivisten lokaal of internationaal virtueel kunt steunen. In 2014 reisde hij naar Oekraïne en adviseert PAX over het belang van de rol van de kerken in het vredesproces.

“Mensen waar dan ook verlangen een eenvoudig vreedzaam leven voor zichzelf en voor hun kinderen. Dit bescheiden verlangen is de sleutel tot vrede. Vrede is dan ook geen heilstaat, maar een plek waar mensen met al hun zwakheden elkaar durven te beminnen.”