Birgitta-bijeenkomsten: actuele en inspirerende onderwerpen in relatie met geloven en kerk zijn. Geworteld in Rosmalen en gedragen binnen de parochies HH. Maria en Johannes die in en rond 'het Bossche' zijn uitgeroepen. _______________________________________________________________________________________

zondag 9 oktober 2016Birgitta-bijeenkomst 8 november 2016
 
Van klooster naar wereld

Thomas Quartier komt op 8 november opnieuw een Birgittabijeenkomst verzorgen in Rosmalen. Hij zal spreken over benedictijnse spiritualiteit in de samenleving, naar aanleiding van zijn pas verschenen boek “Kiemcellen”. De kloostergemeenschap en ook andere gemeenschappen ziet hij als kiemcellen die een explosieve kracht in zich hebben om iets nieuws te laten ontstaan. Hij vertelt over zijn eigen zoektocht, een zoektocht waar in wezen ieder van ons voor staat. 
Thomas Quartier (1972) is zelf monnik, behorend tot de gemeenschap van de Willibrordsabdij in Doetinchem. Hij doceert onder meer aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Katholieke Universiteit Leuven. Eerder publiceerde hij bij Berne Media: Liturgische Spiritualiteit. Benedictijnse impulsen (2013) en Anders Leven (2015).