Birgitta-bijeenkomsten: actuele en inspirerende onderwerpen in relatie met geloven en kerk zijn. Geworteld in Rosmalen en gedragen binnen de parochies HH. Maria en Johannes die in en rond 'het Bossche' zijn uitgeroepen. _______________________________________________________________________________________

maandag 3 september 2018

Birgitta-bijeenkomst 25 september 2018


Dinsdag 25 september a.s. is onze eerste lezing van het nieuwe seizoen. Deze avond is georganiseerd in samenwerking met de MOV-groep Rosmalen.

De heer Gert-Jan Segers is onze gast.
Wij hebben de heer Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, uitgenodigd naar aanleiding van de Vredesweek.
Hij zal een inleiding verzorgen en tevens spreken over zijn boek ‘Voorwaarden voor vrede’.
De heer Segers gaat tevens met het publiek in gesprek.