Birgitta-bijeenkomsten: actuele en inspirerende onderwerpen in relatie met geloven en kerk zijn. Geworteld in Rosmalen en gedragen binnen de parochies HH. Maria en Johannes die in en rond 'het Bossche' zijn uitgeroepen. _______________________________________________________________________________________

vrijdag 26 oktober 2018
Birgitta bijeenkomst 20 november 2018


Drs Désirée Krikhaar,
kunsthistorica, vertelt aan de hand van beelden en iconen over Christus Koning.
Christus Koning heeft in de Oosterse kerk een lange historie, maar heeft in de katholieke kerk pas in 1925 een officiële titel en dag gekregen. Dat is de laatste zondag voor de adventstijd, in 2018 is dit zondag 25 november. Paus Pius XI heeft in 1925 Christus Koning ingesteld als een politiek vredesgebaar aan de hele wereld. Kort na de Eerste Wereldoorlog was daar behoefte aan. Het was in 1925, precies 1600 jaar geleden, dat het eerste oecumenische concilie plaatsvond, belegd door Keizer Constantijn de Grote, een verzoener die de versplinterde en ruziemakende christenen in die tijd bij elkaar wilde brengen. Het was een succesvol concilie waarop de kerk kon voortbouwen, maar dat betekende natuurlijk geen eeuwigdurende eenheid en vrede. In 1054 kwam het grote schisma, de scheiding tussen oosten en westen.