Birgitta-bijeenkomsten: actuele en inspirerende onderwerpen in relatie met geloven en kerk zijn. Geworteld in Rosmalen en gedragen binnen de parochies HH. Maria en Johannes die in en rond 'het Bossche' zijn uitgeroepen. _______________________________________________________________________________________

woensdag 6 februari 2019

Birgitta-bijeenkomst 26 februari 2019

Dr. Willem Speelman (docent aan de Universiteit Tilburg en directeur van het Franciscaans Studiecentrum) spreekt over het leiderschap van Franciscus van Assisi. Kan deze vorm van leiderschap een voorbeeld zijn voor leiders van vandaag?. Het leiderschap van Franciscus is niet gebaseerd op macht en bezit, maar op zorg en aandacht. Franciscus zelf gebruikt in verschillende teksten en verhalen het beeld van een moeder. Waarom zouden vrouwen, die steeds vaker een leidende positie innemen, zich niet mogen spiegelen aan het moederschap als een bepaalde vorm van leidinggeven? Ten slotte stelt hij de vraag waarom mannen dat niet ook zouden moeten doen. Zo probeert hij een dialoog tot stand te brengen tussen hedendaagse vragen in verband met leiderschap en de dertiende-eeuwse spiritualiteit van Franciscus van Assisi.