Birgitta-bijeenkomsten: actuele en inspirerende onderwerpen in relatie met geloven en kerk zijn. Geworteld in Rosmalen en gedragen binnen de parochies HH. Maria en Johannes die in en rond 'het Bossche' zijn uitgeroepen. _______________________________________________________________________________________

donderdag 11 oktober 2012 Birgitta-bijeenkomst door Dr. Ton Duffhues
 
‘Inspiratie voor een duurzame samenleving’

Dinsdag 6 november, 20.00 uur, Laurentiuszaal, Oude Baan 1, 5242 HT Rosmalen
(ingang bij de toren), toegang gratis.

Te midden van alle maatschappelijke discussies over een duurzame samenleving, ligt de bal toch elke keer weer voor onze eigen voeten. Hoe bepalen wij zelf onze koers, hoe nemen wij onze persoonlijke verantwoordelijkheid? Maar vooral: wat is ons houvast, waar vinden we de inspiratie om op een ontspannen manier met deze vragen om te gaan?

Ons collectieve geheugen en onze gezamenlijke bronnen bieden aanknopingspunten genoeg. Denk aan de wijsheid die de eeuwen door te vinden is bij mensen die dagelijks omgaan met aarde en natuur, denk aan onze joods-christelijke traditie, die vol is van verwijzingen naar het omgaan met de natuur.

Onze gids deze avond is Dr. Ton Duffhues. Hij is coördinator Landbouw en Samenleving bij de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie. Hij geeft, samen met anderen, vorm aan het Atelier ‘Waarden van het land’. Het boek ‘Boerenwijsheid’ schreef hij samen met de monnik Anselm Grün.

Gezien het onderwerp zal er voldoende ruimte zijn voor een gedachtewisseling.

Werkgroep Birgitta-bijeenkomsten

Info: birgittabijeenkomsten.blogspot.com  en  073-5211053

woensdag 12 september 2012

Vind je nog religie en spiritualiteit in de moderne kunst?


Birgitta-bijeenkomst  -  dinsdag 25 september 2012 

Dhr. Christ School komt spreken over 'Vind je nog religie en spiritualiteit in de moderne kunst?'

Het lijkt soms dat in onze tijd de moderne kunst zich heeft afgewend van religieuze en spirituele thema's, maar dit is een onvolledig beeld.
Bij veel kunstenaars speelt deze relatie juist een zeer belangrijke rol. Sinds de opkomst van de moderne en abstracte kunst hebben kunstenaars als Kandinsky, Klee, Mondriaan en Rothko en vele anderen gezocht naar diepere betekenissen voor hun vormentaal. Christ School zal ons hierover meer vertellen en laten zien.
Welkom op deze interessante avond!

Locatie Laurentiuskerk - Oude Baan 1 - 5242 HT Rosmalen. Aanvang lezing 20.00 uur. Toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.
Blog: birgittabijeenkomsten.blogspot.com (073 - 5211053)


(Noteer ook alvast in uw agenda dinsdag 6 november 2012 - Inspiratie voor een duurzame samenleving - door dr. Ton Duffhues)

zondag 22 januari 2012

Frank G. Bosman op 7 februari 2012

Bijna is het zo ver: Frank. G. Bosman komt op 7 februari om 20:00 uur in de Laurentiuskerk Oude Baan 1 te Rosmalen met een interactieve lezing met als titel:
Maria Magdalena, tussen mythe en werkelijkheid
Mocht u uw verhinderd zijn dan kunt u onder dezelfde titel op 13 februari terecht in de Achelse Kluis.


Frank Bosman (1978) is cultuurtheoloog, verbonden aan de faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg. Hij verschijnt geregeld in landelijke media als opiniemaker en essayist en is een bekend katholiek blogger. In mei 2011 werd hij tijdens de Nationale Theologennacht in Nederland uitgeroepen tot 'meest spraakmakende theoloog van het jaar'. Zijn website geeft nadere informatie over hem.

Met de lezing over Maria Magdalena belicht hij een geheimzinnige figuur uit de christelijke traditie. Sinds de derde eeuw werd Maria Magdalena geïdentificeerd als Maria van Bethanië (zuster van Martha en Lazarus) en met de zondares die Jezus' voeten zalfde. Ze staat onder het kruis, is getuige van Jezus' graflegging en van zijn verrijzenis, en brengt het goede nieuws aan de apostelen.
Wie is deze vrouw uit Magdala en hoe kijken we er tegenwoordig tegenaan?

U bent van harte welkom op 7 februari, vanaf 19:40 is er koffie/thee.
Vanwege de verwachte belangstelling vindt de lezing plaats in de kerkruimte. Toegang onder de toren. Er wordt geen entree geheven. Na afloop kunt u met uw vrijwillige bijdrage helpen de kosten te bestrijden.

dinsdag 10 januari 2012

Aankondiging 7 Feb. 2012: Frank G. Bosman met De Mythe van Maria Magdalena

Binnenkort is het zo ver. Op 7 februari komt Frank G. Bosman ons boeien met zijn eigen - maar ook onze visie - op Maria Magdalena.
Frank werd in 2011 uitgeroepen tot de meest spraakmakende cultuurtheoloog van het jaar en Maria Magdalena worden ook vele titels toegedicht. Ruim voldoende om ons mee te laten nemen in een boeiende avond waarin Frank uw inbreng weet los te weken. Let maar op!
Klik hier voor meer over Frank G. Bosman.
Kom bijtijds, want het kon wel eens druk worden....
Aanvang 20:00 uur, koffie vanaf 19:40 uur