Birgitta-bijeenkomsten: actuele en inspirerende onderwerpen in relatie met geloven en kerk zijn. Geworteld in Rosmalen en gedragen binnen de parochies HH. Maria en Johannes die in en rond 'het Bossche' zijn uitgeroepen. _______________________________________________________________________________________

vrijdag 15 maart 2019


Birgitta-bijeenkomst 9 april 2019

De laatste Birgitta-bijeenkomst van dit seizoen wordt verzorgd door Marc van Dijk, journalist en schrijver. 
 

Hij schreef een biografie over Huub Oosterhuis (1933) theoloog en dichter. Zijn invloed op de naoorlogse liturgievernieuwing in Nederland kan nauwelijks overschat worden. Met zijn gedichten, liederen en liturgische gebeden is hij van grote invloed op de omwenteling van Latijnse vieringen naar de vieringen in het Nederlands en daarmee de recente rooms-katholieke kerkgeschiedenis.
 
Huub Oosterhuis brak en breekt met kerkelijke tradities door op een moderne, humanistische manier vorm te geven aan de liturgie.
woensdag 6 februari 2019

Birgitta-bijeenkomst 26 februari 2019

Dr. Willem Speelman (docent aan de Universiteit Tilburg en directeur van het Franciscaans Studiecentrum) spreekt over het leiderschap van Franciscus van Assisi. Kan deze vorm van leiderschap een voorbeeld zijn voor leiders van vandaag?. Het leiderschap van Franciscus is niet gebaseerd op macht en bezit, maar op zorg en aandacht. Franciscus zelf gebruikt in verschillende teksten en verhalen het beeld van een moeder. Waarom zouden vrouwen, die steeds vaker een leidende positie innemen, zich niet mogen spiegelen aan het moederschap als een bepaalde vorm van leidinggeven? Ten slotte stelt hij de vraag waarom mannen dat niet ook zouden moeten doen. Zo probeert hij een dialoog tot stand te brengen tussen hedendaagse vragen in verband met leiderschap en de dertiende-eeuwse spiritualiteit van Franciscus van Assisi.woensdag 9 januari 2019

Birgitta-bijeenkomst 22 januari 2019


Hugo Kolstee, geeft een presentatie over de Basilieken en Kathedralen van Nederland.

Hugo Kolstee (1942) studeerde enige jaren bouwkunde en daarna geneeskunde. Hij werkte als arts in en buiten Nederland. Toen hij bij ‘toeval’ in een basiliek kwam, ging er een wereld voor hem open. Vanwege zijn interesse voor bouwkunde en geschiedenis besloot hij ze allemaal te bezoeken en te beschrijven. Voor hem ging er een wereld open: daarin neemt hij ons deze avond mee.