Birgitta-bijeenkomsten: actuele en inspirerende onderwerpen in relatie met geloven en kerk zijn. Geworteld in Rosmalen en gedragen binnen de parochies HH. Maria en Johannes die in en rond 'het Bossche' zijn uitgeroepen. _______________________________________________________________________________________

vrijdag 26 oktober 2018
Birgitta bijeenkomst 20 november 2018


Drs Désirée Krikhaar,
kunsthistorica, vertelt aan de hand van beelden en iconen over Christus Koning.
Christus Koning heeft in de Oosterse kerk een lange historie, maar heeft in de katholieke kerk pas in 1925 een officiële titel en dag gekregen. Dat is de laatste zondag voor de adventstijd, in 2018 is dit zondag 25 november. Paus Pius XI heeft in 1925 Christus Koning ingesteld als een politiek vredesgebaar aan de hele wereld. Kort na de Eerste Wereldoorlog was daar behoefte aan. Het was in 1925, precies 1600 jaar geleden, dat het eerste oecumenische concilie plaatsvond, belegd door Keizer Constantijn de Grote, een verzoener die de versplinterde en ruziemakende christenen in die tijd bij elkaar wilde brengen. Het was een succesvol concilie waarop de kerk kon voortbouwen, maar dat betekende natuurlijk geen eeuwigdurende eenheid en vrede. In 1054 kwam het grote schisma, de scheiding tussen oosten en westen.


maandag 3 september 2018

Birgitta-bijeenkomst 25 september 2018


Dinsdag 25 september a.s. is onze eerste lezing van het nieuwe seizoen. Deze avond is georganiseerd in samenwerking met de MOV-groep Rosmalen.

De heer Gert-Jan Segers is onze gast.
Wij hebben de heer Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, uitgenodigd naar aanleiding van de Vredesweek.
Hij zal een inleiding verzorgen en tevens spreken over zijn boek ‘Voorwaarden voor vrede’.
De heer Segers gaat tevens met het publiek in gesprek.


zondag 15 juli 2018


Programma Birgitta-bijeenkomsten 2018 - 2019

Programma Birgitta-bijeenkomsten 2018 – 2019
Parochie H. Maria en H. Johannes, locatie H. Laurentiuskerk, Oude Baan 1, Rosmalen25 september 2018 
Drs. Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer.
Hij spreekt in het kader van de Vredesweek over zijn boek ‘Voorwaarden voor Vrede’. Gert-Jan Segers zal hierover ook met de bezoekers in gesprek gaan.
De avond wordt georganiseerd in samenwerking met de
MOV-groep Rosmalen.20 november 2018

Drs. Désirée Krikhaar, kunsthistorica, vertelt over Christus Koning. Dit feest heeft in de Oosterse kerk een lange traditie.
In de Katholieke Kerk is dit pas sinds 1925, 1600 jaar na het eerste Oecumenische Concilie, een feestdag geworden.
Destijds werden de toen versplinterde en ruziënde Christenen bij elkaar gebracht. Désirée Krikhaar
zal aan hand van beelden en iconen meer hierover vertellen.
22 januari 2019 
Hugo Kolstee, verzorgt een presentatie over de Basilieken en Kathedralen van Nederland. Hij bezocht ze allemaal en
beschreef hun functie, geschiedenis en architectuur.
Voor hem ging er een wereld open: daarin neemt hij ons deze avond mee. 


26 februari 2019 

Dr. Willem Marie Speelman, docent aan de Universiteit Tilburg en directeur van het Franciscaans Studiecentrum. Hij spreekt over leiderschap van Franciscus, kan dit een voorbeeld zijn voor de leiders van vandaag? Leiderschap dat niet gebaseerd is op macht en bezit, maar op zorg en aandacht. De heer Speelman wil een dialoog tot stand brengen tussen de hedendaagse vragen i.v.m. leiderschap en de dertiende-eeuwse spiritualiteit van Franciscus van Assisi. 9 april 2019 
Marc van Dijk, journalist, beeldend kunstenaar en schrijver. Schrijft in Trouw, Vrij Nederland en het Filosofie Magazine. Marc van Dijk schreef een biografie over Huub Oosterhuis:
‘De Paus van Amsterdam’. Wij stellen de vraag: welke bijdrage heeft Huub Oosterhuis geleverd aan de hedendaagse liturgie.

maandag 12 maart 2018

Birgittabijeenkomst 10 april 2018            Wat is er tussen mij en U?


Vorig jaar heeft het Catharijne Convent in Utrecht een goedbezochte tentoonstelling gehouden rond verbeeldingen van Maria.  Er was een uitgebreide verzameling kunstwerken bijeengebracht met Maria als thema, uit verschillende tijden en plaatsen. 

Marieke Maes, docent wijsbegeerte aan de Fontys Hogeschool in Tilburg zal in deze Birgittabijeenkomst ingaan op Bijbelverhalen waarin Maria een rol speelt en de wijze waarop deze verhalen in de kunst worden verbeeld. We kijken met haar naar verschillende afbeeldingen van Maria.

De lezing heeft als titel de vraag van Jezus, die hij stelt in het verhaal van de bruiloft in Kana: wat is er tussen mij en u? Het is een mysterieuze vraag, maar ook een die wij vandaag kunnen stellen: wat is er tussen Maria en mij?

maandag 29 januari 2018Birgittabijeenkomst op 27 februari 2018: ‘Bachs grote Passie’

Ad de Keyzer, theoloog, wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut, komt spreken over de Matthäus-Passion.
Dit beroemde werk van Bach wordt jaarlijks uitgevoerd en door honderdduizenden mensen bijgewoond. Wat is het dat dit werk zoveel mensen, gelovig en ongelovig, zo diep raakt?

Ad de Keyzer heeft dit werk jarenlang bestudeerd en er uitgebreid over geschreven. Hij benadert de Matthäus-Passion vanuit de spiritualiteit. Lezend, luisterend, mediterend, probeert hij ons mee te nemen naar de “ziel” van dit werk.
U bent van harte welkom in de zaal van de Laurentiuskerk, Oude Baan 1 in Rosmalen. Aanvang 20:00 uur; vanaf 19.30 staat de koffie klaar. De toegang is gratis, maar een financiële bijdrage stellen wij zeer op prijs om deze avonden mogelijk te houden.