Birgitta-bijeenkomsten: actuele en inspirerende onderwerpen in relatie met geloven en kerk zijn. Geworteld in Rosmalen en gedragen binnen de parochies HH. Maria en Johannes die in en rond 'het Bossche' zijn uitgeroepen. _______________________________________________________________________________________

zaterdag 11 maart 2017

Birgitta-bijeenkomst 4 april 2017Huub Schumacher, priester en 
theoloog laat ons in zijn boek: God wat ben je veranderd...! verschillende doorkijkjes zien op geloven.

Als een auteur z’n boek als titel meegeeft ‘God wat ben je veranderd…!’, bedoelt hij waarschijnlijk niet te zeggen dat God veranderd is, maar dat ‘jij’ veranderd bent.
Kijk maar om je heen. Velen kunnen met God geen kant meer op, maar als je dan wat verder praat blijkt dat men zich alleen maar afzet tegen een bééld van God waarmee men vroeger opgezadeld is. Men gooit God niet weg maar een beeld van God. God kun je niet weggooien, net zo min als je dat kunt met de lucht die je inademt.
Zijn boek is een bundeling van zijn cursiefjes, hij gaat uit van menselijke ervaringen: verlangen, teleurstelling, de onmogelijkheid om je God voor te stellen. En toch weer die omgang met God die een extra glans geeft aan het dagelijkse bestaan.