Birgitta-bijeenkomsten: actuele en inspirerende onderwerpen in relatie met geloven en kerk zijn. Geworteld in Rosmalen en gedragen binnen de parochies HH. Maria en Johannes die in en rond 'het Bossche' zijn uitgeroepen. _______________________________________________________________________________________

vrijdag 15 maart 2019


Birgitta-bijeenkomst 9 april 2019

De laatste Birgitta-bijeenkomst van dit seizoen wordt verzorgd door Marc van Dijk, journalist en schrijver. 
 

Hij schreef een biografie over Huub Oosterhuis (1933) theoloog en dichter. Zijn invloed op de naoorlogse liturgievernieuwing in Nederland kan nauwelijks overschat worden. Met zijn gedichten, liederen en liturgische gebeden is hij van grote invloed op de omwenteling van Latijnse vieringen naar de vieringen in het Nederlands en daarmee de recente rooms-katholieke kerkgeschiedenis.
 
Huub Oosterhuis brak en breekt met kerkelijke tradities door op een moderne, humanistische manier vorm te geven aan de liturgie.