Birgitta-bijeenkomsten: actuele en inspirerende onderwerpen in relatie met geloven en kerk zijn. Geworteld in Rosmalen en gedragen binnen de parochies HH. Maria en Johannes die in en rond 'het Bossche' zijn uitgeroepen. _______________________________________________________________________________________

zaterdag 27 september 2014

Birgitta Bijeenkomst 14 oktober 2014 

Pieter Kohnen is voorzitter verbond Katholieke Maatschappelijke organisaties en bestuurslid van parochie H. Johannes Evangelist


Pieter Kohnen ( 1971) zal op 14 oktober een lezing verzorgen met het thema: De samenleving kan niet zonder geloof! 

Vragen die mensen zich regelmatig stellen, alleen, maar ook als groep, organisatie of bedrijf zijn: Wat is mijn plaats in de samenleving? Waar liggen de grenzen van mijn vrijheid? Wat is een goede samenleving? Hoe werken we naar een oplossing voor de economische crisis? Waarom kunnen we ons niet achter onze landsgrenzen opsluiten en de rest van de wereld negeren? De vragen zijn niet nieuw. De antwoorden zijn iedere keer weer anders omdat mensen, plaats en tijd veranderen. In de katholieke traditie kreeg het zoeken naar antwoorden op deze vragen een eigen naam: het Katholiek Sociaal Denken.

Veel maatschappelijke organisaties zijn ooit begonnen door katholieken die vanuit hun geloof een concreet antwoord wilden bieden op een maatschappelijk probleem. Van daaruit zoeken zij wegen om de het sociaal denken om te zetten in concreet handelen: menselijke waardigheid en solidariteit. Pieter Kohnen is directeur van het VKMO – Katholiek Netwerk, hij spreekt deze avond over de uitdagingen en de kansen die het katholiek sociaal denken ons aanreikt.


U bent van harte welkom op 14 oktober in de Laurentiuskerk, Oude Baan 1,  te Rosmalen, ingang onder de toren. Aanvang 20:00 uur.


Geen opmerkingen: