Birgitta-bijeenkomsten: actuele en inspirerende onderwerpen in relatie met geloven en kerk zijn. Geworteld in Rosmalen en gedragen binnen de parochies HH. Maria en Johannes die in en rond 'het Bossche' zijn uitgeroepen. _______________________________________________________________________________________

woensdag 5 januari 2011

Marc Chagall door Ruud Bartlema

Marc Chagall
Op dinsdag 18 januari om 20:00 uur bent u van harte welkom  voor
de lezing
KLEUREN VAN DE ZIEL door Ruud Bartlema.
Hij leidt ons aan de hand van de schilderwerken van Marc Chagall van de mystieke wereld van het Oost Europese Jodendom naar Saint Paul de Vence in de Franse Provence waar Chagall in 1985 overleed.

Een avond die u niet mag missen vanwege de gedegen uitleg bij de vele schitterende schilder- en glazenierswerken van deze eigentijdse kunstenaar.

Enkele van de vele boeken:
  • Brandende Kaarsen, door Bella Chagall, isbn 90 290 1807 0
  • Chagallbijbel, Ned.Bijbelgenoodschap, isbn 90 6126 232 1
  • Chagall, Taschen, isbn 3 8228 6241 x
  • Marc Chagall, isbn 0 918471 70 2
Kathinka MinzingaDinsdag 22 februari om 20:00 uur
Kathinka Minzinga met Palestijnse Christenen vragen uw aandacht!
Vertelt over haar ervaringen op de Westelijke Jordaanoever. Drie maanden samen leven met de Palestijnen in bezet gebied. Niet gemakkelijk, maar wel aangrijpend en iets om mee te nemen, te overdenken. Een mooie avond die we graag met u delen! Blog: impartialservice.blogspot.com

Welkom!
Kathinka Minzinga was van augustus – november 2009 als oecumenisch begeleider werkzaam op de Westelijke Jordaanoever.  De Wereldraad van Kerken heeft daar van af 2002 een programma opgezet met vrijwilligers in een zestal plaatsen. Door gedurende drie maanden samen te leven met de Palestijnen in bezet gebied ervaren Christenen van over de hele wereld onder welke omstandigheden Palestijnen leven en bieden door hun aanwezigheid op risicovolle plaatsen bescherming aan boeren, scholieren, arbeiders en mensen die bereid zijn (geweldloos) actie te voeren, zie www.eappi.org. Het EAPPI is gebaseerd op de overtuiging dat de bezetting beëindigd dient te worden, dat zij niet alleen schadelijk is voor Palestijnen, maar ook voor Israëli’s.
Kathinka was uitgezonden via Kerk in Actie.
Antoine Bodar
Op dinsdag 22 maart, 20:00 uur, komt Antoine Bodar, wie kent hem niet, met ons in gesprek. Na een inleiding met als thema: HEERLIJK OM KATHOLIEK TE ZIJN nodigt hij ons uit om in gesprek te gaan.
Direct als hij is, kunnen we prachtige discussies en zienswijzen verwachten.
Het is ook een goede gelegenheid om vragen of meningen aan hem voor te leggen. In de loop van de komende maanden kunnen we daar alvast over nadenken! 
We rekenen op een grote opkomst van een breed publiek en daar hoort u zeker bij!

Geen opmerkingen: