Birgitta-bijeenkomsten: actuele en inspirerende onderwerpen in relatie met geloven en kerk zijn. Geworteld in Rosmalen en gedragen binnen de parochies HH. Maria en Johannes die in en rond 'het Bossche' zijn uitgeroepen. _______________________________________________________________________________________

vrijdag 21 januari 2011

Kathinka Minzinga: Dinsdag 22 februari om 20:00 uur

Kathinka Minzinga met Palestijnse Christenen vragen uw aandacht! Ze vertelt over haar ervaringen op de Westelijke Jordaanoever. Drie maanden samen leven met de Palestijnen in bezet gebied. Niet gemakkelijk, maar wel aangrijpend en iets om mee te nemen, te overdenken. Een mooie avond die we graag met u delen!

U bent van harte Welkom!

Kathinka Minzinga was van augustus – november 2009 als oecumenisch begeleider werkzaam op de Westelijke Jordaanoever. De Wereldraad van Kerken heeft daar van af 2002 een programma opgezet met vrijwilligers in een zestal plaatsen. Door gedurende drie maanden samen te leven met de Palestijnen in bezet gebied ervaren Christenen van over de hele wereld onder welke omstandigheden Palestijnen leven en bieden door hun aanwezigheid op risicovolle plaatsen bescherming aan boeren, scholieren, arbeiders en mensen die bereid zijn (geweldloos) actie te voeren. Het EAPPI is gebaseerd op de overtuiging dat de bezetting beëindigd dient te worden, dat zij niet alleen schadelijk is voor Palestijnen, maar ook voor Israëli’s.


Geen opmerkingen: